© Electrical-Survey b.v. - update december 2011 Electrical -Survey is aangesloten bij N.B.K.B. De richtlijn:  Artikel 9.01 2. Aan boord moeten de volgende, door de commissie van deskundigen gewaarmerkte, bescheiden aanwezig zijn: a) overzichtschema's van de gehele elektrische installatie; b) schema's van het hoofdschakelbord, het noodschakelbord en de verdeelkasten waarop de belangrijkste technische gegevens zoals de nominale stroomsterkte van zekeringen en schakelapparatuur zijn aangegeven; overgangstermijn: N.V.O., uiterlijk bij afgifte of verlenging van het communautair binnenvaartcertificaat na 1.1.2010 Electrical-Survey b.v.  is door EFM-Expertise benaderd om de e-inspectie’s en e-tekeningen keur voor de binnenvaart uit te voeren. De afgelopen maanden zijn wij druk bezig geweest om ons voor te bereiden op de nieuwe taken. E-INSPECTIE AAN BOORD. E-TEKENINGEN KEUR. INBOUWVERKLARINGEN. Tekeningen keuren  Bedrijven die eerder hun tekeningen bij IVW lieten keuren kunnen nu  bij Electrical-Survey b.v. of EFM Expertise terecht. Taakoverdracht IVW